De Theatertroep

De Theatertroep is een zeskoppig Amsterdams collectief bestaande uit Rosa Asbreuk, Patrick Duijtshoff, Kyrian Esser, Elisabeth ten Have, Timo Huijzendveld en Nicoline Raatgever. Alle leden zijn zowel speler als maker en verantwoordelijk voor de artistieke en productionele koers van het gezelschap. De Theatertroep integreert altijd verschillende disciplines in haar werk. Het is het enige professionele gezelschap in Nederland dat zich heeft bekwaamd in de vaudeville; een bonte mix van slapstick, zang, tekst, dans en beeldende performance. Het publiek wordt direct aangesproken, er is ruimte voor improvisatie en het spel en de handelingen op het toneel zijn transparant.

lees meer

De Theatertroep is sinds haar vroegste dagen geïnspireerd door dit klassieke volkstheater, van oudsher een doorlopend programma van korte nummers en acts die verschillende kunstdisciplines integreert. Hierbij dient de aanpak van het Globe-theater ten tijde van het Elizabethaans theater als voorbeeld. Shakespeare bracht daar toneel voor alle lagen van de samenleving, zonder scheiding aan te brengen tussen klassiek en modern toneel, tussen volksvermaak en hoge kunst, tussen komedie en tragedie. De Theatertroep heeft met de vaudeville een eigen manier gevonden om dit drempelvrije toneel te maken: lichtvoetig, grotesk, intelligent, tekstueel virtuoos en bewust onhandig. Ze hebben de afgelopen jaren furore gemaakt op festivals als De Parade en Lowlands en touren met hun voorstellingen door heel Nederland en België.

Informatie & contact

Financiën:
financieel@theatertroep.nl
Publiciteit:
laura@viarudolphi.nl
Techniek:
techniek@theatertroep.nl

Nu in het theater

Eerdere voorstellingen