De Vrije Ruimte

In een stad en bestel waar bijna geen vrije ruimte over is, lanceert Via Rudolphi Producties De Vrije Ruimte. Een pleidooiprogramma met meer tijd, zichtbaarheid en uitwisseling tijdens de ontwikkeling van een kunstwerk. We gooien ons werkproces over een andere boeg en gaan zonder premièredatum, zonder tournee, maar met tijd en deelnemend publiek, aan de slag. Van een work-in-progress studiopresentatie tot intieme zolderlezing, van vierdelige podcastreeks tot thematische debatavond ter verdieping van een nieuw te schrijven script, van locatie-experiment tot nagesprek als hoofdprogramma. Meer ruimte en budget voor de ontwikkelfase; voor meer inspiratie en rijpingstijd. Meer potentiegericht, in plaats van tourneegericht.

Met De Vrije Ruimte wil Via Rudolphi Producties vertraging brengen in het proces van een voorstelling maken. En kort op de bal, met een passend budget, reageren op uiteenlopende vragen van mid career theatermakers. Het blijkt urgenter en spannender dan we ons voorstelden. Fun and Games, één van onze huidige producties, is uit de koker van De Vrije Ruimte ontstaan.  

Door te vertragen ontstaat ruimte om step-by-step op een andere manier publiek te verbinden. Wij nodigen onze collega’s en geïnteresseerd publiek van harte uit, om hen deelgenoot te maken van ons proces. Daarin zoeken we per maker naar in de eerste plaats de juiste Amsterdamse inbedding om vervolgens uit te vliegen. Wat is de potentie? Op welke wijze? Wat is de toekomst van dit project? Of laten we het hierbij, was het experiment opzichzelfstaand misschien wel goed zo… Niets is op voorhand uitgesloten of afgesproken.

De Vrije Ruimte projecten 2022-2023