Maatschappelijk belang & ANBI Status

Rudolphi Producties heeft een ANBI status; ‘een algemeen nut beogende instelling’. Deze ANBI status geeft toegang tot een groot aantal fiscale faciliteiten voor donateurs/erflaters en voor onszelf als goede doelen instelling. Giften aan Rudolphi Producties zijn, afhankelijk van de persoonlijke situatie, fiscaal aftrekbaar. Over schenkingen of nalatenschappen hoeft Rudolphi Producties geen schenkings-/successierecht te betalen.

Instellingen met een ANBI status zijn verplicht een aantal documenten openbaar te maken. Dat geeft mogelijke financiers goed zicht op onze doelstellingen, activiteiten en financiële situatie.

Doelstelling

Rudolphi Producties heeft als doel het produceren en presenteren van nieuw werk van autonome makers van alle generaties en achtergronden. Dit werk kenmerkt zich door een open houding ten opzichte van de wereld om ons heen zonder expliciet actueel te willen zijn. Het vakmanschap is van hoog niveau. Er wordt zowel voorwaardenscheppend als artistiek-inhoudelijk geproduceerd.

Raad van Toezicht

Rudolphi Producties heeft haar governance belegd in een gemeenschappelijke Raad van Toezicht die over de activiteiten van Rudolphi Producties waakt. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door Marloes Marinussen en Thomas Royé.

De Raad van Toezicht van Rudolphi Producties wordt gevormd door: Jimmy-Pierre de Graaf (voorzitter), Roel Funcken (penningmeester), Tessa Cramer (algemeen bestuurslid) en Mick Hurks (algemeen bestuurslid).

De Raad van Toezicht volgt de regels van de Code Cultural Governance.

Financiële verantwoording e.a.

ANBI formulier
Jaarverslag 2023
Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021

Stichting Rudolphi Producties

KvK: 34194310 / RSIN: 12427440

Rombout Hogerbeetsstraat 109 – unit 36
1052 VW Amsterdam

020-6277555 / info@viarudolphi.nl.nl