De Haukes

Jette Derlagen & Bas Sligting & Via Rudolphi Producties

De Haukes vertelt het verhaal van twee mensen die elkaar ontmoeten in het dorp De Haukes in Noord-Holland. Het hele dorp is verlaten, half Nederland is weggetrokken, de dijken staan op doorbreken. Klimaatverandering heeft de zeespiegel doen stijgen en een nationale ramp is nabij.

Het is het laatste uur voordat de dijken breken. Wat gaat er door deze personages heen, wat doe je op zo’n moment, wat wordt er nog gezegd, of wordt er juist gezwegen? Waar denk je aan, vlucht je of geef je je over? Met andere woorden, wie ben je op het moment dat je weet dat je er straks misschien niet meer bent?

lees meer

Het vooronderzoek vindt plaats binnen De Vrije Ruimte van Via Rudolphi: een pleidooi programma met meer zichtbaarheid van- en uitwisseling tijdens de ontwikkeling van een kunstwerk. We gooien ons werkproces over een andere boeg en gaan zonder premièredatum, zonder tournee, maar met meer tijd en deelnemend publiek, aan de slag. Van een work-in-progress studiopresentatie tot intieme zolderlezing, van vierdelige podcastreeks tot thematische debatavond ter verdieping van een nieuw te schrijven script, van locatie-experiment tot nagesprek als hoofdprogramma. Het accent ligt op de ontwikkelfase voor verdieping en rijpingstijd. Meer potentiegericht, in plaats van tourneegericht.

Bij De Haukes hebben we De Vrije Ruimte vormgegeven als een open vooronderzoek waarin we zoeken naar de juiste theatervorm en de inhoudelijke bedding van de voorstelling. Vragen die centraal staan zijn: wat is de waarde van je bestaan vlak voor het einde? Zoomen we in op het laatste uur voor de ramp of niet? Welke theatrale vorm krijgt de waterramp? Symbolisch of realistisch? Hoe vertalen we de muzikale laag zo dat het de gevoelens van de personages gaat verwoorden en klank gaat geven aan de dreiging van het water? Wordt het een buiten of binnen voorstelling? 

Het onderzoek: op een dijk of toch in de black box?
Besloten toonmoment op 9 december 2022 in ITA Studio.

Credits

Concept: Jette Derlagen, Bas Sligting
Tekst: Femke Arnouts
Spel: Dennis Tiecken, Babette Engels
Muziekcompositie: Christiaan Verbeek
Vormgeving: Janne Sterke

Pers & techniek

Onze rol