Collectief Het Paradijs

Collectief Het Paradijs is een mimecollectief en bestaat uit Luuk Weers, Ivar Schutte, Vincent van Woerkom,  Jasper Koopmans, Jurriaan de Vos, Len Leo Vincent en Santino Slootweg. We vonden elkaar tijdens de Mime Opleiding waar we in juni 2018 gezamenlijk afstudeerden. Ko van den Bosch regisseerde onze afstudeervoorstelling Paradijsvertraging. Om met elkaar verder te kunnen, hebben we samen Collectief Het Paradijs opgericht.

lees meer

Collectief Het Paradijs:
Hoewel we in veel verschillen, is er één belangrijke overeenkomst, en dat is de liefde en ruimhartigheid voor elkaar en ons vak. We drijven elkaar tot het uiterste van ons kunnen en zijn zowel competitief als collegiaal. Iedereen krijgt de ruimte om een eigen stijl en werkwijze in de voorstelling in te brengen. Dit leidt tot energieke, eclectische voorstellingen die toegankelijk zijn voor een groot publiek en uitdagend zijn qua thematiek en abstractie.

Ons theater gaat over wat er nu gebeurt; hedendaagse thematiek, door hedendaagse mensen, in hedendaagse taal. Ons werk kenmerkt zich door een fysieke overgave met een speelsheid in stijl en vorm. Wij werken altijd vanuit de fascinatie voor de absurditeit van de actualiteit. We zijn niet alleen kritisch op onze maatschappij, we vinden dat we ook heel hard om haar mogen lachen met zijn allen. We zijn beeldenmakers, met het lichaam als basis, die zich altijd verhouden tot de huidige tijdgeest. Onze voorstellingen volgen een associatieve en intuïtieve dramaturgie waarin niets klopt, maar alles rijmt. Het is in deze fysieke, energieke, associatieve rijm dat we onze toegankelijkheid vinden, waarbij we van toeschouwers met uiteenlopende achtergronden horen dat ze zich herkennen, geraakt zijn en gelachen hebben. Een brok genadeloos eerlijke, wilde energie, die bij een breed publiek weerklank vindt.

Voor ons is het theater een klein paradijs, althans dat kan het zijn. In onze ogen is het theater een ontmoetingsplek. De plek waar de virtuele wereld er even niet toe doet, waar de verbeeldende en beeldende wereld samenkomen, het oude en nieuwe, de toekomst en verleden, een wereld waarin mensen elkaar ontmoeten. Het is ook precies de plek die we steeds meer nodig hebben: een plek waar we echt kunnen zijn. Met het toenemende individualisme en het steeds belangrijker worden van ons leven in de digitale wereld zien wij het theater als dé plek die hier een tegenreactie op kan geven. Wij willen het theater uitbreiden naar een plek waar men naartoe komt om contact te maken, te amuseren, spelen, te verwonderen, te verhouden tot kunst, te discussiëren en filosoferen. Een plek voor de toekomst.

Informatie & contact

Marketing en publiciteit:
Vincent van Woerkom – Vincent@collectiefhetparadijs.nl
Sanne Groot – marketing@collectiefhetparadijs.nl

Productie:
Floor Öfner – Floor@collectiefhetparadijs.nl

Zakelijk:
Ivar Schutte – Ivar@collectiefhetparadijs.nl
Luuk Weers – Luuk@collectiefhetparadijs.nl

Zakelijkleider:
Christiaan Uytdehaage – christiaan@hetmotorblok.nl

Onze rol

Nu in het theater

Eerdere voorstellingen