Voor altijd in ons hart: Maarten van der Cammen

Lieve vrienden collega’s en alle mensen die Maarten gekend hebben.

Wij zijn na het plotselinge overlijden van onze geliefde collega Maarten van der Cammen op 2 juli 2018 overstelpt met bloemen, kaartjes en steunbetuigingen op sociale media. En nog steeds komen er lieve briefjes en bloemen binnen. Jullie warme reacties hebben ons enorm gesteund en getroost.

Bij deze zeggen wij uit de grond van ons hart: dank voor de lieve woorden en attenties, dank voor het samen met ons sprakeloos zijn. Heel troostend om te ervaren hoe bijzonder Maarten voor vele mensen was.

Zijn plek op ons bureau is niet zomaar weer in te vullen. Gelukkig hebben wij Karin van den Berg bereid gevonden om ad interim te ondersteunen zowel bij de acquisitie als op het gebied van zakelijke leiding voor verschillende producties en gezelschappen.  In het komende seizoen gaan wij een nieuwe invulling zoeken voor de plek van Maarten, hoe moeilijk dat ook zal zijn.

Ondanks alles zijn wij het nieuwe seizoen vol goede moed begonnen, precies zoals Maarten gedaan zou hebben.

Wij zullen hem nooit vergeten.