PACT presentaties

Via Rudolphi Producties ism Likeminds en PACT Theater

Naar een idee van Via Rudolphi Producties: meer zichtbaarheid voor afstuderende makers van mbo opleidingen.

PACT Theater is de theateropleiding van ROC Amsterdam. In een samenwerking tussen Via Rudolphi Producties en Likeminds presenteren de studenten van PACT hun afstudeervoorstellingen en worden zij vanuit het professionele veld begeleid en gecoacht.

Met dit project wil Via Rudolphi Producties jonge theatermakers een kans bieden hun werk te tonen aan publiek en professionals uit het werkveld. Voor de meeste MBO-theateropleidingen is vooralsnog geen ‘vast’ podium waar deze studenten zich kunnen presenteren.

Voor Het Debuut selecteren wij ieder jaar werk van pas afgestudeerde theatermakers van de gevestigde opleidingen. Om een breder en meer divers beeld te krijgen willen wij ook de MBO-studenten een kans bieden hun werk te presenteren. Niet op een tournee, zoals bij Het Debuut het geval is, we werken samen aan een vorm die én meer theatermakers een podium biedt én waar meer ruimte is voor uitwisseling met elkaar. We hopen in de toekomst meer MBO-theateropleidingen in Nederland bij dit project te kunnen betrekken.

ACHTERGROND
Omdat representatie telt. Het is onvoorstelbaar dat de afstuderende makers van de MBO-opleiding niet goed zichtbaar zijn voor het grotere publiek en de professionele theaterpraktijk. Na 3 jaar opleiding is er vooral zicht op de vervolgopleiding, terwijl je klaargestoomd bent om eigen werk te creëren. Wij zetten ons graag in om -net zoals bij Het Debuut– een nieuwe generatie theatermakers kennis te laten maken met het ‘echte’ podium buiten de schoolmuren. Niet middels een tournee, maar in Amsterdam-Noord bij Likeminds, waar we een week met de studenten en coaches gaan werken en materiaal presenteren.